kancelaria prawna poznań biuro rachunkowe suchy las

Formy odzyskiwania należności są bardzo zróżnicowane. Do jednych z możliwości zalicza się częściowe zajęcie wynagrodzenia. Dotyczy to osób pracujących, jak również emerytów i rencistów. Warto jednak pamiętać, że windykacja nie może obejmować całościowego wynagrodzenia. W zależności od sposobu uzyskiwania dochodu, pojawiają się różne ograniczenia. Potrącenia z pensji mogą dotyczyć świadczeń alimentacyjnych oraz innych niż alimentacyjne.

W przypadku osób zatrudnionych potrącenia nie mogą wynosić więcej niż 60% pensji. Jeżeli czynności windykacyjne nie dotyczą świadczeń alimentacyjnych, wówczas potrącenia nie mogą przekraczać 50%. Jednakże reguła ta nie obowiązuje osoby, które uzyskują najniższe wynagrodzenie ustawowe. Zajęcie wynagrodzenia odbywa się poprzez komornika. Komornik nie ma jednak możliwości zajęcia wynagrodzenia u pracodawcy zagranicznego. W jaki sposób odbywa się zajęcie pensji? Komornik najczęściej wystosowuje pismo do pracodawcy dłużnika, informując go o konieczności obniżenia pensji w poczet długu.

W większości przypadków część takiej pensji wpływa bezpośrednio na konto komornika. Uzyskane w ten sposób sumy są przelewane na rachunek depozytowy. W chwili uiszczenia całości zobowiązania, zajęcie wynagrodzenia zostaje umorzone. Warto wspomnieć, że potrącenia z pensji dotyczą również osób, które zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia. Istnieje wówczas obowiązek wypłacania wynagrodzenia zatrudnionemu. W innym przypadku potrącenie nie jest dopuszczalne.

www.scartshow.pl