kancelaria adwokacka rozwody katowice audyt z ochrony danych osobowych Katowice

Do jednych ze skuteczniejszych sposobów na odzyskiwanie należności zalicza się przesądowe wezwanie do zapłaty. Proceder ten polega na wysłaniu do dłużnika stosownego pisma, w którym widnieje informacja odnośnie stanu zadłużenia. Windykator może również poinformować odnośnie sposobu uiszczenia zobowiązania.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty nie musi być wysyłane jednokrotnie. W przypadku gdy pierwsze pismo nie odniosło żadnych rezultatów, windykator ma możliwość wystosowania drugiego pisma. Chcąc zmobilizować dłużnika do spłaty zobowiązania można zamieścić adnotację, że jest ostatnie tego typu wezwanie.

Po przekroczeniu wyznaczonego terminu sprawa będzie zatem kierowana do sądu. W przypadku wielu dłużników taki proceder jest wystarczający do tego, aby zwrócić wierzycielowi całą należność. Warto jednak wspomnieć, że windykatorzy mogą stosować równocześnie inne metody na to, aby odzyskać pieniądze w poczet zobowiązania.

Może to być np. telefoniczny kontakt z dłużnikiem.