biuro rachunkowe suchy las

Termin windykacja wielu osobom kojarzy się bardzo negatywnie. Windykacja polega na odzyskaniu należności. Do działań windykacyjnych dochodzi w przypadku nie wywiązania się z określonej umowy. Tego typu działania podejmowane są zazwyczaj jeśli dłużnik nie dokona płatności w przewidzianym w umowie czasie. Warto pamiętać, że windykacja jest stresująca zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Coraz więcej firm specjalizuje się w świadczeniu usług windykacyjnych. Z tego rozwiązania korzysta wiele przedsiębiorstw. Wszelkie działania windykacyjne mają sprawić, żeby dłużnik uregulował swoje zobowiązanie. Nie oznacza to jednak, że windykator może podjąć się wszelkich działań.

Windykator nie może zastraszać dłużnika czy stosować przemocy fizycznej lub psychicznej. W pracy windykatora bardzo ważne są umiejętności negocjacyjne. To właśnie dzięki nim istnieje duża szansa na odzyskanie należnych pieniędzy. Obecnie można wyróżnić dwie firmy windykacji: polubowną oraz sądową. Ta pierwsza polega na ciągłym kontrolowaniu wszelkich płatności dłużnika aż do całkowitego uregulowania należności. Windykacja sądowa odbywa się na drodze sądowej. W takim przypadku istnieje prawdopodobieństwo uzyskania sądowego nakazu płatności. W przypadku gdy wyrok uzyska status wykonawczy, wówczas to komornik zajmuje się odzyskiwaniem należności. Ten typ windykacji jest zatem bardziej stresujący dla dłużnika.

Windykacja sądowa odbywa się najczęściej wtedy, gdy zawiodą wszelkie działania windykacji polubownej.

Windykacja sądowa dotyczy również sądu elektronicznego. Sprawdź, czym jest E Sąd – darmowyprawnik.eu